Pozvánka na valnou hromadu spolku SK Sokol Brozany

Pozvánka na valnou hromadu spolku
Autor: -sk-

Pozvánka na valnou hromadu spolku SK Sokol Brozany,
IČO: 467 68 203,
sídlem Ke Hřišti 382, 411 81 Brozany nad Ohří
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 939

 

Výkonný výbor spolku SK Sokol Brozany, IČO: 467 68 203, sídlem Ke Hřišti 382, 411 81 Brozany nad Ohří, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 939 (dále jen „spolek“), svolává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), a se stanovami spolku valnou hromadu spolku.

Místo konání valné hromady: Ke Hřišti 382, 411 81 Brozany nad Ohří
Datum: 3. 6. 2016
Doba zahájení: 19:30 hod.
Program valné hromady:  
1) zahájení a volba předsedy valné hromady a zapisovatele,

2) schválení nových stanov spolku,

3) odvolání a volba členů výkonného výboru spolku,

4) volba revizora spolku,

5) rekapitulace výsledků hlasování valné hromady a ukončení valné hromady.

Podklady pro konání valné hromady spolku jsou k dispozici v sídle spolku na adrese Ke Hřišti 382, 411 81 Brozany nad Ohří, a to u sekretáře klubu p. Martina Kühna.

 

V Brozanech nad Ohří dne 2. 5. 2016

Martin Kühn
sekretář výkonného výboru spolku

 

Hodnocení článku: 
Average: 5 (1 vote)

Google play

VÝBĚR ZE SUVENÝRŮ

Almanach
Cena:
200 Kč

SOCIÁLNÍ SÍTĚ | FACEBOOK & TWITTER